Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Ensiapuvalmius kesäterässä?

 

Suomalaisille sattuu yli 100 000 työtapaturmaa vuosittain. Kuka tahansa meistä voi joutua työpaikalla tilanteeseen, jossa tulisi osata antaa ensiapua loukkaantuneelle tai sairauskohtauksen saaneelle. Ensiavun tavoite on estää vammojen paheneminen ja uusien vammojen syntyminen1.

 
 

Ensiapuvalmiuden tavoite ja laajuus

Työpaikan ensiapuvalmiuteen kuuluvat riittävä määrä ensiaputaitoisia henkilöitä, ensiapuvarustus sekä toimintasuunnitelma onnettomuustilanteiden varalta. Ensiavun toimintasuunnitelmassa kuvataan

  • koulutuksen ja harjoitusten suunnittelu ja toteutus,
  • ensiapupisteen ja -varusteiden sijainti ja
  • ensiapuorganisaatio vastuuhenkilöineen
  • toimenpiteet onnettomuuden sattuessa.

Työturvallisuuslaki edellyttää työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitämistä.

 
Koulutus

Nyrkkisääntö on, että vähintään noin viisi prosenttia työntekijöistä on saanut ensiapukoulutuksen. Käytännössä kuitenkin esimerkiksi vaaralliset kemikaalit sekä sähkö- ja vuorotyöt saattavat edellyttää henkilöstön kattavampaa kouluttamista. Työpaikan ensiapukoulutusta voi antaa esimerkiksi työterveyshuollon pätevä ensiapuopettaja tai Punaisen Ristin kouluttaja. Koulutuksen järjestämiseen kannattaa kysyä apua myös vakuutusyhtiöstä. Työpaikan ensiapuvalmiutta voidaan kehittää räätälöimällä ensiapukurssi työympäristön vaaratekijät huomioiden. Ensiapuvalmiutta ylläpidetään kertauskurssien lisäksi harjoituksilla, jotka voidaan yhdistää esimerkiksi työpaikan poistumis  ja palontorjuntavalmiuden testaamiseen.

 

Ensiapuvarustus

Työpaikan ensiapuvarustuksen tarpeen arvioinnissa avustaa työterveyshuolto. Varustuksessa tulee ottaa huomioon erityistilanteet, kuten esimerkiksi työskentely yksin, ulkona ja ulkomailla. Kullekin välineistölle on määrättävä vastuuhenkilö. Sosiaali  ja terveysministeriö on antanut ohjeellisen suosituksen työpaikan ensiapuvälineistä: tarkistuslista on STM:n oppaassa Ensiapuvalmius työpaikoilla.

 

Ensiapuorganisaatio

Ensiapuorganisaation muodostavat ensiapukoulutuksen saaneet henkilöt ja muut ensiaputoimintaan nimetyt vastuuhenkilöt. Ensiavun toimintasuunnitelmassa kuvataan organisaation jäsenten tehtävät, kuten

  • kuka onnettomuuden sattuessa johtaa tai organisoi toimintaa
  • kuka hälyttää apua
  • kuka huolehtii ensiavusta
  • mahdollinen ensiapuryhmä.

 

Toimintaohjeet onnettomuuden varalta

Onnettomuustilanteiden toimintaohjeet on oltava kaikkien tiedossa. Toimintaohjeisiin on hyvä kirjata muun muassa ensiapuun osallistuvien tehtävät (ks. Ensiapuorganisaatio), sairaankuljetuksen ohjaaminen ja loukkaantuneiden siirron järjestäminen sekä sisäinen tiedottaminen.

 

Turvallisuusuutiset.fi Gallup
"Koska olet viimeksi osallistunut ensiapukoulutukseen?"  
äänestyksen tilanne 23.11.2006

 

         

 

 

 

 >> STM opas Ensiapuvalmius työpaikoilla (PDF, 22 s, stm.fi)

 

 

(Taija Henttonen)

 

___________________________________

1 Ensiapuvalmius työpaikoilla, STM 2004» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi