Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!



Maitotilojen kylmäongelmiin löydettiin tepsiviä lääkkeitä

Työsuojelurahaston Kylmälle altistuminen maidontuotannossa -tutkimus- ja kehityshanke.

20.11.2006

 

Kylmän haittoja voidaan vähentää maitotiloilla kiinnittämällä huomiota työympäristön termisiin oloihin, tuotantotilojen ja työprosessien suunnitteluun, työnjakoon ja käytettävään tekniikkaan. Myös kylmältä suojaavia varusteita tulee käyttää ja kehittää niitä entistä toimivammiksi. Parhaisiin tuloksiin päästään yhdistämällä erilaisia toimia, todetaan Työtehoseuran tutkimuksessa. Työsuojelurahasto osallistui hankkeen rahoittamiseen.

Kylmää (lämpötila alle 0 ºC) aikaa kertyy maassamme vuosittain 3–6 kuukauden verran. Vähiten pakkaspäiviä on Varsinais-Suomessa ja eniten Lapissa.

Maataloustyöntekijät ovat suurin työntekijäryhmä, joka joutuu työskentelemään kylmässä. Työpäivän pituus vaihtelee lypsykarjatiloilla 4–8,5 tunnin välillä. Ulkotöiden tai eristämättömissä tiloissa tehdyn työn osuus on 4–5 ja kylmätyön osuus keskimäärin 1,42 prosenttia päivittäisestä työajasta vuositasolla. Kylmälle altistutaan etenkin rehu- ja ruokintatöissä. Eniten tehdään töitä pakkasessa Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla.

Kylmässä työskentelevien määrä vähenee maataloudessa kaiken aikaa, mutta tilakokojen suurentuessa päivittäisten työtuntien määrä kasvaa, ja kylmälle altistutaan entistä pitempään työpäivän aikana.

Suurin osa eli lähes 90 prosenttia kaikista vuoden kylmätyötunneista tehdään kuitenkin pienillä, alle 30 lehmän maitotiloilla. Yli 50 lehmän tiloilla tehtävän kylmätyön osuus on koko potista vain reilut kolme prosenttia.

 

Vähemmän, mutta suurempia maitotiloja

Lypsykarjatalous on tuotannon arvolla mitattuna maataloutemme tärkein tuotantosuunta. Lypsykarjatilojen määrä kuitenkin vähenee kaiken aikaa. Vuonna 2004 lypsylehmiä hoidettiin vielä 18 100 tilalla. Vuonna 2005 maidontuottajatiloja oli enää 15 350. Ennusteen mukaan tilojen määrä putoaa jopa puoleen nykyisestä vuoteen 2013 mennessä.

Maidontuotanto on jakaantunut melko tasaisesti koko maan alueelle. Eniten lypsylehmätiloja on Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Suurimmat karjat ammuvat Uudenmaan ja Pohjanmaan navetoissa. Koko maan tiloilla oli keskimäärin 17,9 lypsylehmää vuonna 2004.

Vuonna 2004 päivittäiset lypsykarjan hoitotyöt työllistivät noin 20 100 henkeä. Päivittäisiin karjanhoitotöihin kului tilaa kohti keskimäärin 2 700 tuntia vuodessa. Maatalousyrittäjät tekivät lypsykarjatiloilla tehtävästä työstä 82 prosenttia ja lomittajat 12 prosenttia.

 

Paleltumia, tapaturmia ja hengityselinsairauksia

Tutkimuksessa selvitettiin sekä kylmässä että viileässä (alle +10 ºC lämpötilassa) työskentelemisestä aiheutuvia haittoja. Altistumista selvitettiin tilamallien avulla, jotka kehitettiin kolmen aikaisemman tutkimuksen yhteydessä kerätyistä runsaan 600 lypsykarjatilan perusaineistoista. Tilamalleissa otettiin huomioon tilojen koot (seitsemän tilakokoluokkaa lehmien määrän mukaan) sekä yleisimmät työmenetelmäyhdistelmät.

Kylmä vaikuttaa ihmiseen ja työhön monin tavoin. Kylmässä tapaturmariski kasvaa ja työn tuottavuus huononee. Monet sairaudet puhkeavat myös kylmän seurauksena tai sairauksien oireet pahenevat. Kylmä alkaa kiusata lämpötilan laskiessa alle 0 ºC, ja oireet pahenevat alle -15 ºC:n lämpötiloissa.

Maanviljelijät ja maitotilalliset kärsivät tutkimuksen mukaan usein lievistä paleltumista. Näissä korostuvat etenkin jalka- ja käsipaleltumat.

Kylmän aiheuttamia tapaturmia sattuu liikuttaessa asuinrakennuksen ja tuotantotilojen välillä sekä materiaalien ja eläinten siirroissa. Tyypillisiä tapaturmia ovat kaatumiset, liukastumiset ja kompastumiset.

Maanviljelijät kärsivät myös keskivertoväestöä yleisemmin kylmästä aiheutuneista hengityselinten ja tukielinten oireista. Monet tartunta- ja loistaudit ärhäköityvät lämpötilan laskiessa.

 

Kylmän haittoja voidaan vähentää

Tutkimuksessa suositellaan lukuisia ratkaisuja kylmästä aiheutuvien haittojen minimoimiseksi.

Termisiä oloja parannettaessa olisi pyrittävä muun muassa järkevään lämmönjakamiseen, liialliselta jäähtymiseltä suojaamiseen ja lisälämmön tuomiseen, jotta työskentelytiloissa päästäisiin mahdollisimman yhdenmukaisiin lämpötiloihin. Myös traktorin ohjaamon lämpötilaan tulisi kiinnittää huomiota.

Puolilämpimät välivarastotilat (esimerkiksi varsinaisten varastojen ja eläintilojen välillä) voisivat auttaa tasaamaan lämpötilaeroja. Jatkuvaa liikkumista kylmien ja lämpimämpien tilojen välillä olisi mahdollisuuksien mukaan pyrittävä välttämään.

Kylmätyöt voidaan suurilla tiloilla myös keskittää yhdelle (tai useammalle) henkilölle, jolloin toinen tai toiset voivat keskittyä lämpimissä tiloissa tehtäviin töihin. Tehtäviä kierrättämällä voidaan välttää jatkuva kylmälle altistuminen.

Kylmällä ilmalla on kiinnitettävä erityistä huomiota työvaatteiden ominaisuuksiin ja helppoon puettavuuteen. Lähinnä ihoa tulisi olla kosteutta siirtävää materiaalia (ei puuvillaa). Uusista synteettisistä materiaaleista valmistetaan jo hyvin toimivia työ- ja urheiluvaatteita. Kerrospukeutuminen on usein järkevintä.

Tekniikka tarjoaa myös muita hyviä ratkaisuja kylmässä tehtävän työn vähentämiseksi. Automaatiolla voidaan vähentää ihmistyön tarvetta kylmissä tiloissa. Muun muassa sopivan kokoisilla kuljetusvaunuilla suoriudutaan siirroista mahdollisimman vähin kuljetuskerroin.

 

Tutkimus jatkuu

Tutkimus julkaistaan Työtehoseuran julkaisuja-sarjassa. Tuloksia on esitelty CIGR:n (International Commission of Agricultural Engineering) kongressissa Bonnissa sekä NES2006 (Nordic Ergonomics Society) -kongressissa Hämeenlinnassa syyskuussa 2006.

Tutkimus Kylmälle altistuminen maidontuotannossa kuuluu maatalouden kylmätyötä selvittävään tutkimuskokonaisuuteen. Veli-Matti Tuure jatkaa aiheen tutkimusta Helsingin yliopistolle tehtävässä väitöskirjatyössään.

 

 

(Työsuojelurahasto)



» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi