Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Ohjeita kuulonsuojainten valintaan

Standardisoimisliitto on julkaissut suomeksi eurooppalaisen standardin SFS-EN 458, joka opastaa valitsemaan, käyttämään ja hoitamaan kuulonsuojaimia. Jotta kuulonsuojainten tarjoama kuulon suojaaminen olisi tehokasta, kuulosuojaimia pitäisi käyttää aina kun käyttäjä on potentiaalisesti vaarallisessa meluympäristössä. Tämän vuoksi kuulonsuojaimia valittaessa on tärkeää kiinnittää huomioita sellaisiin seikkoihin, jotka voivat vaikuttaa käyttömukavuuteen ja hyväksymiseen.

Kuulonsuojainta valittaessa huomiota tulee kiinnittää mm. äänenvaimennustarpeeseen, käyttäjän käyttömukavuuteen, ympäristöön ja toimintaan, lääketieteellisiin poikkeamiin ja yhteensopivuuteen muiden henkilökohtaisten suojaimien kanssa. Kuulonsuojaimessa tulee olla CE-merkintä.

Motivaation puute kuulonsuojainten käyttöön saattaa johtua riittämättömistä ohjeista tai sopimattomasta valinnasta. Kun kuulosuojaimia käytetään ensimmäistä kertaa, voidaan kokea eristyneisyyden tunnetta. Tästä syystä tehokas perustelu kuulonsuojainten käyttämisen on tarpeeseen niiden käytön vastustamisen välttämiseksi.

Ollakseen tehokkaat, kuulonsuojaimia täytyy käyttää yhtäjaksoisesti ympäristöissä, joissa on haitallisia melutasoja. Jos kuulonsuojaimet poistetaan, vaikka vain lyhyiksi ajanjaksoiksi, tehokas vaimennus ja suojaus vähenevät olennaisesti.

Standardi on EU:n henkilönsuojaindirektiiviin (89/686/ETY) liittyvä yhdenmukaistettu standardi.

Uusi valtioneuvoston meluasetus astui voimaan helmikuussa 2006. Sillä on saatettu Suomessa voimaan EU:n meludirektiivi (2003/10/EY). Asetuksen mukaan työntekijöitä on informoitava, jos päivittäinen melualtistus on vähintään 80 dB. Tällöin työntekijöillä on myös oikeus saada sopivat kuulonsuojaimet ja käydä kuulontutkimuksissa. Jos melualtistus on vähintään 85 dB on käynnistettävä meluntorjuntaohjelma. Työntekijöiden on tällöin käytettävä kuulonsuojaimia ja niiden käyttöä on edistettävä kaikin keinoin. Raja-arvoa 87 dB ei saa ylittää.

Impulssimelulle on omat raja-arvonsa. Alempi toiminta-arvo on 135 ja ylempi 137 sekä altistuksen raja-arvo 140 desibeliä.

Standardia myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n asiakaspalvelu, puh. (09) 149 9331 (vaihde), sähköposti sales@sfs.fi, www-sivut www.sfs.fi, verkkokauppa http://sales.sfs.fi

 

(Suomen Standardisoimisliitto SFS)

 » Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi