Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Työstressi on nujerrettavissa hyvällä suunnittelulla

Helsinki, 14.9.2006    Työterveyslaitoksen tiedote
 

Työn luonne on muuttunut ja mieltä rasittava työ on lisääntynyt viime vuosina. Työntekijöiltä vaaditaan aiempaa enemmän henkisiä ponnisteluja ja moni uupuukin liiallisen kiireen ja tulostavoitteiden paineessa. Työilmapiiri kärsii ja lähiesimies ei ehdi tukea alaisiaan. Työntekijä stressaantuu. Työyhteisön ei tarvitse kärsiä stressistä. Tunnistamalla stressin uhat ja riskit ja kehittämällä suotuisat työolot voidaan haitallinen stressi välttää.

 

Viime vuosina on tutkittu paljon tekijöitä, jotka aiheuttavat työntekijälle stressiä. Työyhteisöjen ongelmakohdat tiedetään, mutta vähemmälle huomiolle on jäänyt työstressin ennaltaehkäiseminen. Työstressiä ja sen hallintaa esitteli kansainvälinen huippuasiantuntija professori Cary L. Cooper maanantaina 18.9.2006 alkaneessa asiantuntijaseminaarissa Helsingissä. Cooperin mukaan työntekijöiden on muistettava, että elämässä on muutakin kuin työ. Työssä vietetyn ajan ja muun elämän välillä pitää olla tasapaino.

Työstressin hallinta ja ehkäisy – Eurooppalaisia ja kansallisia näkökulmia työstressin alueella – tilaisuudet ovat järjestäneet Työterveyslaitos ja sosiaali- ja terveysministeriö. Kaksipäiväinen tapahtuma päättyy 19.9.2006.

 

Stressin ehkäisy kaikkien yhteinen asia

Työstressistä puhutaan, kun työn vaatimukset ylittävät tai selvästi alittavat yksilön kyvyt ja mahdollisuudet. Vaikeimmissa työstressitapauksissa työntekijä voi sairastua mieleltään ja päätyä työkyvyttömäksi. Työstä aiheutuvaa stressiä voidaan välttää ja hallita suunnittelemalla ja tunnistamalla riskit etukäteen, selvitti professori Cary L. Cooper. Hän kannustikin yrityksiä luomaan omat toimintaohjelmansa stressiä vastaan. Yritykset myös säästäisivät huomattavia summia, kun stressin aiheuttamat sairauspoissaolot vähenevät. Cooperin esittelemässä mallissa työstressin ehkäisyyn sitoutuu koko organisaatio johdosta työntekijöihin asti. Työtehtävät sovitetaan resurssien mukaan, henkilöstöä koulutetaan huomaamaan stressioireet ja heidän osaamisestaan pidetään huolta.

Cooper painottaa myös yksilön omaa vastuuta stressintilanteiden ratkaisemiseksi ja vauhtitaudin hillitsemiseksi. Hänen mukaansa yksilö tekee valintansa itse. Työntekijä voi valita ottaako hän vastaan yrityksen tarjoaman koulutuksen ja huolehtii siten ammattitaitonsa päivittämisestä. Hyvän ammattitaidon omaavalla työntekijällä on näin paremmat mahdollisuudet selviytyä työpaikan kriisitilanteista, kun hän tietää että osaa hoitaa työtehtävät.
 
Professori Cooper on luokiteltu yhdeksi maailman merkittävimmistä ajattelijoista Human Resource Magazine -lehden mukaan. Hän on organisaatiopsykologian ja -terveyden professori Lancasterin yliopistossa Englannissa. Iso-Britannian työsuojeluviranomaiset ovat käyttäneet professori Cooperia asiantuntijana työstressin ehkäisemiseksi tarvittavien työtapojen kehittämisessä.

 

Työstressi EU:n syynissä

Työstressikysymykset ovat ajankohtaisia Euroopan unionissa. Euroopan yhteisöjen komission työsuojelustrategia vuoksiksi 2002–2006 painottaa kokonaisvaltaista näkökulmaa työolojen kehittämisessä. Huomiota kiinnitetään myös ns. uusiin työympäristön riskitekijöihin, kuten ergonomisiin, psykologisiin ja sosiaalisiin riskeihin. EU:n työmarkkinaosapuolet ovat tehneet puitesopimuksen työstressin ehkäisystä. Kansalliset sopijapuolet eli työmarkkinajärjestöt pohtivat parhaillaan sopimuksen soveltamista kansallisella tasolla.

 

 >> Linkki professori Cooperin kotisivulle (Lancasterin yliopisto)

 >> Linkki Human Resource Magazine -lehden sivulle 1.6.2006 (sija 12.)

 

(Työterveyslaitos)» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi