Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Turvallisesti tiellä, ehjänä elämässä

Dow Chemical soveltaa Six Sigmaa työliikenneturvallisuuden kehittämiseen

 

Työliikenneonnettomuuksien määrä on lisääntynyt Yhdysvalloissa runsaan kymmenen viime vuoden aikana. Vaikka kuolemaan johtaneiden työtapaturmien määrä yhteensä on laskenut, ovat työliikennekuolemat samanaikaisesti lisääntyneet. Yhdysvalloissa yleisimmin työssä kuolemaan johtanut onnettomuus sattuikin liikenteessä.

Liikenteessä sattuneiden työtapaturmien tutkinta ja tulosten tulkinta on kuitenkin vaikeaa. Kuten kaikkien tapaturmien, myös työliikenneonnettomuuksien tutkinnassa tulee pureutua tapaturman syytekijöihin. Dow soveltaa tähän Six Sigma –menetelmää, jota on tuloksekkaasti hyödynnetty erilaisissa EHS-hankkeissa. Dow’ssa uskotaan, että menetelmällä voidaan välttää kalliit ?yritykset ja erehdykset? sekä pureutua vahinkojen perussyihin.

Työliikennetapaturmien vähentäminen on vain yksi osa Dow’n turvallisuusjohtamista. Dow tuottaa kemikaaleja ja niihin liittyviä palveluita lähes 200 maassa. Vuonna 1994 Dow käynnisti vapaaehtoisen ympäristö , terveys  ja turvallisuusohjelman (EHS), jonka yhtenä tavoitteena oli vähentää työliikennetapaturmia puolella. Six Sigma –menetelmää testattiin vuoden ajan eräässä Dow’n yksikössä, jonka työntekijät matkustavat asiakasyrityksiin sekä ajavat ajoneuvoilla yrityksen omissa tuotantolaitoksissa.

 

1. Mittaa!

Yksikköön nimettiin projektiryhmä. Ryhmä asetti tavoitteeksi työliikennetapaturmien vähentämisen 20 prosentilla seuraavan 12 kuukauden aikana. Ryhmä keräsi tietoja työliikennetapaturmiin liittyvistä muuttujista: kuljettajasta, ajoneuvosta sekä onnettomuudesta.

 

2. Analysoi!

Muuttujat jaettiin kolmeen ryhmään: toimintatapa, ihminen ja olosuhde:

 

Toimintatapa

Ihminen

Olosuhde

ei säätänyt istuinta tai peiliä

väsymys

sää, keli

ei käyttänyt peruutusvaroitinta

nälkä

kaistamuutokset

ei katsonut taakseen ennen peruuttamista

stressi

ruuhka

poistui käynnissä olevasta ajoneuvosta

lääkkeet, alkoholi

näkemäesteet

käytti matkapuhelinta ajon aikana

 

entuudestaan tuntematon alue

ajoneuvon automaation käyttö (esim. nopeudensäätö)

 

 

ylinopeus

 

 

kiire

 

 

  

 
Toimintatapaan liittyneet tekijät olivat usein kuljettajan virheellisiä ajotottumuksia. Ihmisen vireystaso ja tarkkaavaisuus puolestaan saattoivat vaikuttaa ajosuoritukseen. Olosuhteet olivat enimmäkseen kuljettajan käyttäytymisestä riippumattomia ympäristön vaaratekijöitä. Jokainen vaaratekijä analysoitiin todennäköisyyden ja mitattavuuden suhteen.

 

Sattuneiden työliikennetapaturmien kuvaukset tutkittiin ja kuljettajia haastateltiin. Tapaukset luokiteltiin vielä seuraavasti:

  • sattumispaikka (työpaikan alueella, työpaikan alueen ulkopuolella…)
  • olosuhteet (sää, valaistus…)
  • ajoneuvo (oma, leasing…)
  • liikesuunta (eteen  vai taaksepäin ajo).

Tutkimuksen perusteella yrityksessä sattuneiden työliikennetapaturmien kolme yleisintä vaaratekijää olivat

  • keskittymisen puute
  • ajo-olosuhteiden virheellinen arviointi
  • peruuttaminen.

 

3. Kehitä!
Dow’n projektiryhmä laati työliikennettä varten ohjeet. Hankkeesta tiedotettiin yrityksen sisäisessä julkaisussa. Kaikki onnettomuuksissa osallisena olleet kuljettajat koulutettiin ajokurssilla. Kuljettajat myös raportoivat oppimiskokemuksestaan. Työliikennettä ryhdyttiin käsittelemään kuukausittaisissa EHS-kokouksissa. Jokaisen työntekijän tulee jatkossa käydä läpi 10-kohtainen tarkistuslista aina ennen ajoneuvon kuljettamista.

 

Tavoitteenani on kuljettaa ajoneuvoa turvallisesti ja saapua määränpäähän vahingoitta.

1. Tarkistan mahdolliset esteet auton takaa.
2. Olen riittävän vireä ja terve ajoneuvon kuljettamiseen.
3. Kiinnitän turvavyön ja teen tarvittavat muut säädöt.
4. Huomioin sääolot ja sopeutan ajamisen keliin.
5. Tarkkailen liikennettä ja ajan sen mukaisesti.
6. Noudatan liikennesääntöjä ja –ohjeita.
7. Olen huomaavainen ja suvaitsevainen kuljettaja.
8. Keskityn ajamiseen.
9. Osaan turvallisen ajamisen perusasiat.
10. Ajan turvallisesti ja noudatan näitä ohjeita.

 
 
4. Ylläpidä!
Työliikenneonnettomuuksien tutkintamallia uudistettiin siten, että kaikki tapaukset tutkitaan syyanalyysillä. Tutkintaraportit käsittelee tehtävään nimetty tiimi. Aina uusia vaaratekijöitä havaittaessa ryhmän tulee ryhtyä ennakoiviin toimenpiteisiin ja tarvittaessa järjestää tiedotus ja koulutus.

 

 

Tulokset
Projekti aloitettiin vuonna 2002 ja toimenpiteisiin ryhdyttiin vuonna 2003. Vuosina 2003 ja 2004 työliikennetapaturmien määrä väheni yhteensä 30 prosenttia. Projektiryhmä uskoo, että onnistuminen johtuu Six Sigma –menetelmästä. Menetelmän avulla sekä toimintamalleja että –tapoja kehitettiin tehokkaasti.

  

 

(Taija Henttonen)

 

Artikkeli perustuu OSHA:n verkkojulkaisuun Motor vehicle case study: The Dow Chemical Company's use of "Six Sigma" methodology.» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi