Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!
Kuorma-autojen perävaunujen kippaamisessa kaatumisvaara
Kuorma-auton kuljettaja kuoli, kun perävaunu rutisti vetoauton ohjaamon kasaan.
Lue lisää...

Paineistettu rengas on väärinkäsiteltynä hengenvaarallinen
Renkaan räjähdysvaara jäi tiedostamatta ja rengasta käsiteltiin ohjeiden vastaisesti kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa.
Lue lisää...

Saksilavanostimen käyttäjän vireystilasta varmistuttava
Saksilavan käytöstä aiheutuneita kuolemia tutkittiin. Eräänä tärkeänä piirteenä nousi esiin työntekijöiden terveys- ja vireystila työkoneita käytettäessä.
Lue lisää...

Koneturvallisuuden varmistuksella tapaturmaa ei olisi sattunut
Yksin työskennellyt työntekijä takertui vaatteistaan sahan rimoituskoneen syöttölaitteeseen.
Lue lisää...

Seisokkitöiden turvallisuudessa työnjohdolla korostunut rooli
Työpari meni öljynjalostamolla reaktorin sisälle ilman paineilmalaitteita ja tarkistamatta säiliön happipitoisuutta.
Lue lisää...

Trukin vaara-alueella työskentely vaarallista
Työskentely trukin tai käsiteltävän lastin vaara-alueella on ollut keskeinen syy moneen kuolemaan johtaneessa tapaturmassa.
Lue lisää...

Kiinteistöjen kadunalaiset rakenteet merkittävä näkyvästi
Maa petti nostolava-auton tukijalan alta ja kaksi työntekijää putosi maahan nostokorista.
Lue lisää...

Nojatikkailla ei saa työskennellä
Työntekijä kuoli, kun hän horjahti katolla olleilta nojatikkailta ja putosi.
Lue lisää...

Työntekijä jäi puristuksiin kartonkirullan ja rullaston väliin
Paperityöntekijä puristui kuoliaaksi kartonkitehtaalla.
Lue lisää...

Laitteen vaara-alueella työskentelyllä kohtalokkaat seuraukset
Paperitehtaalla Uudellamaalla sattui elokuussa vuonna 2010 kuolemaan johtanut työtapaturma 10 tonnin painoista kuitutelaa vaihdettaessa.
Lue lisää...

Työntekijä kuoli jäätyään polttopuiden päällä olleen katteen alle
Tapaturmaa tutkinut asiantuntijaryhmä suosittaa kiinteärakenteisten katosten tai pressujen käyttöä sekä työn vaarojen tunnistamista ja riskien arviointia ennen töiden aloittamista.
Lue lisää...

Työntekijä menehtyi sähköasemalla
Jännitemittaustyön ohjeistukseen ja työn turvallisen suorittamisen valvontaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Lue lisää...

Maalari kuoli hiekkapuhallustyössä
Myös kokeneiden työntekijöiden ammattitaidon varmistaminen on tärkeää, erityisesti pitkien poissaolojen jälkeen.
Lue lisää...

Nojatikkaat luistivat alta, ranne murtui
Nojatikastyöskentelystä luopuminen vaatii muutosta työkulttuurissa
Lue lisää...

Tuusulan happipullo-onnettomuus: täyttölaitoksessa käytettiin itsemuokattuja laitteita
Happipulloja täyttäessä vaurioituneen kaasupullon hartia suli räjähdysmäisesti pois, jonka seurauksena sulaa metallia suihkusi työntekijän päälle
Lue lisää...

Henkilönostinten käytössä ja siirrossa sattuneita tapaturmia
Henkilönostimilla erilaisista syistä sattuneita tapaturmia, joista osa on vakavia ja toiset lievempiä. Joukossa on myös kaksi kuolemaan johtanutta tapaturmaa. Kuvaukset ovat lyhyitä ja niissä on pyritty kuvaamaan tapaturman päävaiheet, keskeisimmät syyt sekä seuraukset.
Lue lisää...

Tuuli pudotti kattotyöntekijän
Työntekijä oli rakentamassa vesikattoa, kun kova tuulenpuuska tarttui vanerilevyyn ja heitti sekä levyn että työntekijän maahan
Lue lisää...

Tuhkasiiloa puhdistanut työntekijä kuoli
Mies jäi tuhkavyöryn alle puhdistaessaan siiloa.
Lue lisää...

Työntekijä loukkaantui teräslankanauhaa puhdistaessaan
Kaapelinkäärintäkoneella työskennelleen työntekijän käsi puristui koneen osien väliin. Onnettomuus pääsi tapahtumaan, sillä koneen suojaukset eivät olleet asianmukaiset.
Lue lisää...

Kuolemaan johtanut putoaminen työlavan työtasolta
Peltiseppä putosi työlavalta sen työtason konsolijatkeen vanerin irrotessa tasolta. Tapaus oli jo toinen samanlainen tapaus muutaman vuoden sisällä
Lue lisää...

Kevättalven 2006 rakennusonnettomuudet
Kevättalvella 2006 sattui Suomessa useita kattovaurioita lyhyen ajan sisällä pääosin hallimaisissa rakennuksissa, joissa saattoi olla paljon ihmisiä.
Lue lisää...

Kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat 2007-1995
Lyhyet tapaturmaselostukset vuosina 1995-2007 tapahtuneisesta kuolemaan johtaneista sähkötapaturmista
Lue lisää...

Nurmijärven autoklaaviräjähdys: päätykannen rajoitintappi puuttui
Nurmijärvellä sattui 4.8.2005 rengasautoklaavin räjähdys, jossa yksi työntekijä kuoli ja neljä loukkaantui
Lue lisää...

Autonkuljetusrekan ja linja-auton törmäys Pyhtäällä
Autoja kuljettaneen ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton törmäys, jossa kaksi kuoli, Pyhtäällä 6.2.2006 ja katsaus itäliikenteeseen
Lue lisää...

Kooste rakennustelineillä sattuneista tapaturmista
Listauksessa tapaturmat on jaoteltu sen mukaan,  ovatko tapaturmat sattuneet telineellä työskennellessä, telinettä koottaessa vai telinettä purkaessa.
Lue lisää...

Pahtavaaran kaivosonnettomuus selvitetty
Tunnelin katosta irtosi iso kivi, joka osui yhtä miestä päähän kaataen hänet ja murtaen hänen jalkansa
Lue lisää...

Äetsän räjähdysonnettomuuden syynä kemiallinen reaktio
Putkistotukoksen avaaminen veden avulla aiheutti odottamattoman ja kiivaan kemiallisen reaktion
Lue lisää...

Jakeluaseman tankkaussyttymisten syy selvitetty
Tutkimuksen mukaan Vaasassa JET-jakeluasemalla maaliskuussa tankkausten yhteydessä sattuneissa syttymissä jakelumittarit eivät aiheuttaneet syttymiä, vaan syy oli auton, Volvon mallit 440 tai 460 vuosilta 93-95, polttoaineen täyttöputkiston ja polttoainetankin rakenteessa
Lue lisää...

Lapuan räjähdetehtaan palo alkoi sähkökeskuksesta
Räjähdetehdas syttyi palamaan 5.10.2008. Räjähdysvaaran vuoksi paloa ei sammutettu, vaan miehittämättömän tehtaan annettiin palaa. Tulipalon oletetaan saaneen alkunsa tehdasrakennuksen ulkoseinällä olevasta sähkökeskuksesta.
Lue lisää...

Hangon kattilaräjähdys selvitetty
Höyrykattilan koekäytössä sattui räjähdys, minkä seurauksena yksi työntekijä kuoli.
Lue lisää...

Rakennustelineillä sattuneita tapaturmia
Kymmenen kuvausta rakennustelineillä sattuneista tapaturmista. Kuvaukset ovat lyhyitä ja niissä on pyritty kuvaamaan tapaturman päävaiheet, keskeisimmät syyt sekä seuraukset.
Lue lisää...

Työmaasurman syynä nostoliinojen hankautuminen poikki
Teräspalkki putosi rakennusmiehen surmaten nostoliinojen hankauduttua poikki. Liinoissa ei käytetty kulmavahvikkeita. Palkkien terävien reunarakenteiden liinoille aiheuttamat viillot ovat erityisen vaarallisia nostoliinojen käytön ongelmia
Lue lisää...

Ajaja kuoli menettäessään nostimen hallinnan
Nostin oli ajoluiskalle sopimaton, mikä johti pyörien irtoamiseen alustasta ja hallinnan menettämiseen
Lue lisää...

Sahan terä tarttui käsineeseen ja pikkusormi sahautui poikki
Työntekijä poisti sahattua pätkää koneen käydessä
Lue lisää...

Työntekijä kaatui portaita alas tullessaan ja löi päänsä betonilattiaan
Ylimmän askelman nousu poikkeva
Lue lisää...

Kehitysvammalaitoksen asukas pahoinpiteli hoitajaa
Asukasta oltiin siirtämässä turvahuoneeseen
Lue lisää...

Poliisi liukastui tutkiessaan toverinsa työmatkaliukastumista
Ohuen lumen peittämä jäinen kulkutie oli hiekoittamatta
Lue lisää...

Salama iski palokuntalaisiin näiden raivatessa myrskyn tielle kaataneita puita
Vakavilta vammoilta vältyttiin
Lue lisää...

Sormenpää amputoitui automaattikoneen häiriötä poistettaessa
Suojus poistettu käytöstä
Lue lisää...

Käteen haava automaattikoneelta häiriötä poistettaessa, nielu puutteellisesti suojattu
Lue lisää...

Rakennuksen rungon teräspalkki putosi sitä kiinnitettäessä, asennus suunniteltu puutteellisesti
Lue lisää...

Käsine takertui katkaisusahan terään, teränsuojus epäkuntoinen
Lue lisää...

Työntekijä puristui nostimen ja kuljetuslavetin väliin
Onnettomuuteen johtaneen henkilönostimen siirron työvaiheita ei ollut ohjeistettu
Lue lisää...

Vakava käsivamma leipomossa
Pääsyynä suojaamaton ketju
Lue lisää...Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi