Käyttäjätunnus

Salasana

Työtapaturma- ja ammattitautilaki
Ammattitautilaki
Laki nuorista työntekijöistä
Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä
Tapaturmavakuutuslaki
Työaikalaki
Työsopimuslaki
Työterveyshuoltolaki
TYÖTURVALLISUUSLAIN NOJALLA ANNETUT ASETUKSET
Työturvallisuuslaki
Vuosilomalaki

Jäteasetus
Jätelaki
Kemikaalilaki
Kemikaalien ja räjähteiden käsittely
Laki työsuojeluhenkilörekisteristä
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta
Painelaitelaki
Pelastuslaki
Rikoslain 47. luku
Sähköturvallisuuslaki
Säteilyasetus
Säteilylaki
Tilaajavastuulaki
Vaaratiedotelaki
Vahingonkorvauslaki
VNa koneiden turvallisuudesta
VNp henkilönsuojaimista
Yhteistoimintalait
Ympäristönsuojelulaki

» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!3T Lakiseurantapalveluun kuuluvien lakiuutisten avulla pysyt helposti selvillä, milloin seurattavissa säädöksissä on tulossa muutoksia ja mitä muutokset käytännössä merkitsevät.


Lähetämme koosteen lakiuutisista myös tilaajien sähköpostiin.

» Lakiuutiset

» 3T Lakiseurannan uutiskirjeet

(Uutiskirjeet -sivu vaatii 3T Lakiseuranta tai Työsuojeluvaltuutettu -lisenssin)

 Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi